Philip Friedman

Economische geschiedenis: een vergelijking van methoden

De nieuwe economische geschiedenis verzamelt niet alleen zoveel mogelijk gegevens, er heeft ook een uitdrukkelijke toetsing van veronderstellingen plaats. Wanneer men bv. de rol die de Amerikaanse spoorwegen hebben gespeeld in de ontwikkeling van de economie, eens niet zo vanzelfsprekend aanvaardt en de alternatieven theoretisch invult, komt men tot nauwkeuriger economische verklaringen.

verschenen: November 1977, blz. 113

jaargang: 45/02