Frank Moulaert

Economische groei: waartoe?

De dringend aanbevolen verhoging van de arbeidsproductiviteit, door een veralgemeende toepassing van de nieuwste arbeidsbesparende technieken, moet tot permanente tewerkstellingsproblemen leiden, tenzij de economische groei opnieuw de procenten haalt van de ‘golden sixties’, wat dan weer door alle deskundigen voor onmogelijk wordt gehouden. Die impassen spruit voort uit de onoverkomelijke, maar vaak ‘moedwillig’ ge├»gnoreerde tegenstelling tussen de macro-economische tewerkstellingsobjectieven (van staat en openbare machten) en de micro-economische opbrengstobjectieven (van op een vrije markt concurrerende ondernemingen).

verschenen: Mei 1980, blz. 706

jaargang: 47/08