L. Penninckx

Economische programmering en planning in België

Toen ‘planning’ nog een te Oost-Europese bijsmaak had, beperkte België zich tot een vrij schuchtere programmering, die nu eens voor dan weer achter was op de feitelijke conjunctuur. De doorbraak van de decentralisatie-gedachte in de Belgische politiek zorgde in 1970 voor een eerste accentverschuiving: een op afzonderlijke gewesten georiënteerde planning. Thans doet zich een tweede verschuiving voor: van een overwegend industrieel naar een uitgesproken sociaal-economische planning.

verschenen: Mei 1976, blz. 686

jaargang: 43/08