Luc Rasson

Edward Anders en het verleden van Letland

Net als de andere Baltische staten heeft Letland in de twintigste eeuw een woelige geschiedenis gekend: het land werd bezet door nazi-Duitsland en tot twee keer toe door de Sovjet-Unie. Dat de Letten slachtoffer waren staat buiten kijf. Maar ook Joden werden massaal vervolgd. Hoe gaat Letland om met dat verleden in zijn musea en gedenkplaatsen? Edward Anders, een Letse Jood die de eerste Sovjetbezetting en de naziperiode meemaakte en die na de oorlog bekend werd als hoogleraar scheikunde in de VS, gaf een boeiende getuigenis.

verschenen: Januari 2014, blz. 33

jaargang: 81/01