Jan Muylle

Een 17e eeuwse toonkast in ’trompe-l’oeil’

Duchamp ‘avant la lettre’

We stellen een beknopte proeve van interpretatie voor van een 17e-eeuws stilleven in trompe-l’oeil. Het kent naar vorm, noch naar inhoud, noch naar concept zijns gelijke. Een scarabattolo of een toonkast met kleinodiën. Op een encyclopedische wijze heeft de schilder zowat alle concepten, metaforen, topoi, vraagstukken en discussiepunten die aan de basis liggen van de schilderkunstige traditie zoals die sinds de vroeg-renaissance is ontwikkeld, samengebracht en geradicaliseerd. Een 17e-eeuwse Duchamp, een conceptuele kunstenaar ‘avant la lettre’.

verschenen: Januari 1993, blz. 22

jaargang: 60/01