Joseph Curran

Een Amerikaanse kijk op de Europese politieke eenwording

Hoewel er in Europa drie supranationale organisaties bestaan, nl. de EEG, de Kolen en Staal Gemeenschap en Euratom, verkiest men voor politieke samenwerking geen supranationale instelling uit angst voor verlies van de nationale autonomie. In dit artikel schetst de auteur de moeilijkheden waarvoor zo’n ‘Europe des √©tats’ gesteld wordt.

verschenen: April 1975, blz. 579

jaargang: 42/07