Henk Jans

Een beeldverhaal over mens en wereld

Een recente encyclopedie dienst zich aan als een bijzonder eigentijdse ‘verkenning van alles wat we weten’: opvallend is vooral de bewuste keuze voor een (kwantitatief) overzicht van het beeld-in-kleuren op de verklarende tekst. De auteur bespreekt de resultaten, implicaties en consequenties van de originele opzet en staat even stil bij de gehanteerde selectiecriteria en het soort objectiviteit in naam waarvan ze verantwoord worden.

verschenen: September 1977, blz. 1002

jaargang: 44/11