Jacques de Visscher

Een beschaving met dingen

Het concrete van de werkelijkheid

In zijn metabletisch werk bestudeert de Nederlandse psychiater J.H. van den Berg de veranderingen in en van de wereld. Hierbij schenkt hij aandacht aan het concrete van de dingen zoals ze voor ons te voorschijn komen. Hij pleit voor een fenomenologische benadering van de werkelijkheid waarin de wetenschappelijke benadering een eigen maar geïntegreerde plaats bekleedt. Een ethische houding biedt daartoe de nodige garantie. metabletica-J.H. van den Berg-concrete werkelijkheid

verschenen: April 1990, blz. 633

jaargang: 57/07