Cornelis Verhoeven

Een didactiek van de wijsbegeerte?

Voor zover een filosoof iemand anders is dan een kenner van de filosofie, haar systemen, begrippen en geschiedenis – wat alles bijeen meer is dan een mens vermag te bevatten -, kan hij nauwelijks didactisch zijn. Wat pas ontstaat, behoeft nog geen uitleg:: originaliteit kent geen didactiek en geen methode. De filosofie doceert vragenderwijs.

verschenen: Juni 1978, blz. 771

jaargang: 45/09