Arriën Kruyt

Een Europees vluchtelingenbeleid?

Er is dringend een eenvormig Europees vluchtelingenbeleid nodig. Het is niet gemakkelijk daartoe te komen, omdat de besluitvorming thans alleen mogelijk is op grond van een unanieme beslissing van vijftien lidstaten met uiteenlopende belangen

verschenen: Mei 2000, blz. 440

jaargang: 67/05