H. Senior

Een gekozen Minister-President ?

Door de taak en de functie van de minister-president te analyseren, zijn bevoegdheden en zijn verhouding tot het parlement en de politieke partijen komt de auteur tot de conclusie dat de vraag om een gekozen minister-president nog wel enige overweging verdient voor men daar zonder meer ja op zegt.

verschenen: Februari 1971, blz. 473

jaargang: 38/05