René Marlé

Een geloofsbelijdenis voor onze tijd ?

De traditionele geloofsbelijdenissen vragen vaak om een uitgebreide verklaring om verstaanbaar te zijn voor de moderne mens. Daarom is er veel vraag naar een moderne geloofsbelijdenis. De taak ervan is de weg te wijzen naar het hart van het geloof. De auteur geeft een aantal voorbeelden die trachten: het goddelijke mysterie dichterbij te brengen en sprekender te maken én zicht te geven op de uitdaging die de wereld ons als gelovigen stelt.

verschenen: Februari 1973, blz. 475

jaargang: 40/05