Raoul Bauer

Een geschiedenis van de wereldeconomie

Een gesprek met Herman Van der Wee

Naar aanleiding van Herman Van der Wee’s De gebroken welvaartscirkel (1981) gaat het vraaggesprek over de oorzaken van de huidige economische wereldcrisis. En over de deugdelijkheid van een aantal voorgestelde oplossingen als: een neo-liberale aanpak van de economie, technologische vernieuwingen, en afvloeiing van gastarbeiders.

verschenen: Mei 1984, blz. 730

jaargang: 51/08