Piet Huizing

Een grondwet voor de universele kerk

Het voorlopig ontwerp van een eigentijdse ‘grondwet voor de Kerk’ is nu al enige tijd bekend. De opstellers hebben wel gepoogd enkele bepalingen ervan in overeenstemming te brengen met een aantal verklaringen van Vaticanum II, maar de gehele opzet laat nauwelijks recht wedervaren aan de fundamenteel nieuwe ori├źntaties en inzichten van dat concilie. Men vraagt zich dan ook terecht af of het niet beter en zelfs nodig ware af te stappen van de idee zelf van een opperste en verbindende grondWET voor de Kerk.

verschenen: April 1979, blz. 587

jaargang: 46/07