Jacques Gutwirth

Een halve eeuw herleving van het Chassidisme

Binnen eht jodendom vormen de chassidim gemeenschappen met een uitgesproken religieuze, sociale en culturele identiteit. Na de Tweede Wereldoorlog heeft het chassidisme een opmerkelijke heropleving gekend. Ook in Antwerpen zijn er een tiental gemeenschappen, die tot verschillende chassidische tradities behoren.

verschenen: Juli 1999, blz. 603

jaargang: 66/07