Johan Vanhoutte & P. Begheyn

Een instinctieve eerbied voor mensen die lijden (1)

Een gesprek met Jan van Kilsdonk

De nu vijfentachtigjarige Jan van Kilsdonk is zeker een van de meest bekende figuren van de Nederlandse kerk. In een vrijmoedig gesprek met Johan Vanhoutte en Paul Begheyn vertelt hij over zijn jeugd, zijn vormingsjaren in de jezuïetenorde, zijn inzet als pastor in kampen voor politieke delinquenten (1944-47), zijn leraarschap aan het Ignatiuscollege in Amsterdam en zijn benoeming tot studentenpastor in 1958. Dit is het eerste gedeelte van een getuigenis dat als een boeiend document over de recente Nederlandse kerkgeschiedenis gelezen kan worden.

verschenen: Januari 2003, blz. 7

jaargang: 70/01