Toon Vandevelde

Eén jaar Mitterrand I

Economische politiek

Is een linkse economische politiek mogelijk? Het normale scenario dat op een linkse machtsovername volgt, stemt niet erg hoopvol. Hoe heeft Mitterand in dit eerste jaar van zijn bewind geopereerd? Op de achtergronden van dit beleid en enkele principes die eraan ten grondslag liggen, komen we in een volgende bijdrage terug.

verschenen: Juli 1982, blz. 887

jaargang: 49/10