Carlos Rafael Cabarrus

Een jezuïet in Centraal-Amerika

Na zich als antropoloog jaren lang te hebben verdiept in het nog steeds actuele en netelige indianenprobleem van Latijns-Amerika, wordt een Guatemalaanse jezuïet belast met de eerste vorming van jonge mensen die tot de Sociëteit van Jezus wensen toe te treden. Bij wijze van een autobiografisch verhaal probeert de auteur te omschrijven wat hem en deze jonge mensen bezielt bij hun tegelijk religieus en ‘politiek’ engagement, dat zowel binnen als buiten de kerk hevig betwist en vaker veroordeeld wordt.

verschenen: September 1984, blz. 963

jaargang: 51/11