R.G. Weakland

Een kerk in de wereld

De kerk in de Verenigde Staten is volop aan een herziening toe van de rol die zij te spelen heeft in de publieke discussie over sociale, economische en politieke kwesties. Maar die herziening vraagt van de weeromstuit om nog uit te vinden, nieuwe vormen van verstandhouding en samenwerking tussen de ‘clericale instanties’ die vooralsnog slechts de christelijke principes voorhielden en de ontwikkelde leken die dan maar, op eigenverantwoordelijkheid, de kerkelijke leer in de praktijk moesten zien hard te maken.

verschenen: Februari 1987, blz. 387

jaargang: 54/05