Olaf Fisscher

Een kerk met overleg

Nu de roep naar meer inspraak en medeverantwoordelijkheid binnen de kerkorganisatie alsmaar luider wordt, doet men er goed aan ook rekening te houden met de niet onverdeeld gunstige ervaringen die men bv. in arbeidsorganisaties met zgn. overlegstructuren heeft opgedaan. Niet om de nood aan meer en beter overleg binnen de kerk te ignoreren, maar om een uitweg te vinden uit de vaak geconstateerde impasse tussen een ‘hiërarchie’ die dan toch maar de bestaande toestand handhaaft en de ‘anarchie’ van deelgroepen die zich tenslotten afwenden van de zorg voor het geheel.

verschenen: September 1982, blz. 1012

jaargang: 49/11