Ger Groot

Een kindje maken

Een antwoord aan Guido Pennings

Van oudsher maakt men geen kinderen, maar krijgt men ze. Zo luidt de reactie van Ger Groot op het voorgaande artikel van Guido Pennings over de keuze van het geslacht van toekomstige kinderen. De autonomiegedachte die het moderne mensbeeld bepaalt, stuit hier op een grens.

verschenen: April 1997, blz. 307

jaargang: 64/04