Ruddy Doom

Een kleine vergetelheid

De geschiedenis herhaalt zich niet, er vindt alleen maar een verschuiving plaats. Ook na 1945 bleven we erfgenamen van een koloniaal wereldsysteem. We trekken een nieuwe muur op rond Europa, zodat we de rest van de wereld kunnen vergeten.

verschenen: September 1995, blz. 693

jaargang: 62/08