Paul Claes

Een literatuurtheorie

Voor vele critici moet de “Moderne literatuurteorie” van T.A. van Dijk, die radicaal het linguïstischee karakter van de literatuur vooropstelt, aankomen als een donderslag bij heldere hemel. Taaie mythen over de schoonheid van het literaire kunstwerk moeten hier wijken voor het nuchtere inzicht dat literaire teksten in de eerste plaats teksten zijn als andere. Het vaktechnische karakter van dit korte artikel moet de lezer niet afschrikken. IN latere bijdragen hoopt de auteur ook andere nieuwe literatuurtheorieën concreter toe te passen op bekende literaire teksten.

verschenen: Maart 1972, blz. 585

jaargang: 39/06