Nicholas Tresilian

Een meer vol Zwarte Zwanen

Over het belang van relationele communicatie

Om als soort te kunnen overleven in een wereld met steeds meer grote risico’s, moeten wij een bredere opvatting van communicatie ontwikkelen waarin niet alleen rationele maar ook relationele communicatie is opgenomen, en niet alleen analytische maar ook convergente vormen van betekenis. Terwijl het rationele zich altijd meer heeft gericht op het waarschijnlijke en het voorspelbare, heeft het relationele een effectiever engagement met mondiale risico’s te bieden.

verschenen: November 2012, blz. 887

jaargang: 79/10