Wam de Moor

Een nagenoeg vergeten naam

Bij de honderdste geboortedag van Anton van Duinkerken (1)

Op 2 januari 2003 was het honderd jaar geleden dat Anton van Duinkerken in Bergen-op-Zoom geboren werd. Niet alleen in zijn geboortestad, ook elders werd daaraan aandacht besteed. In de eerste van twee bijdragen gaat de auteur na welke betekenis thans nog gehecht kan worden aan het werk van de christen-humanist die Van Duinkerken was en hoe een zo beroemd man zozeer in de vergetelheid kon geraken.

verschenen: Februari 2004, blz. 112

jaargang: 71/02