Paul Verstraten

Een nieuw filmauteur?

Jim Jarmiusch: Stranger than Paradise

Het succes dat de sympathieke film Stranger than Paradise van Jim Jarmusch te beurt viel, eerst in 1982 in het filmfestival in Rotterdam, nu in Cannes, stelt vragen over de nieuwe ‘andere cinema’. Krijgen we, na de Nouvelle Vague, een nieuwe auteursfilm? Ontwikkelt de film, die als massakunst is begonnen, zich tot ‘kleinkunst’? En welke invloed spelen tv en video daarin?

verschenen: Juli 1985, blz. 834

jaargang: 52/10