Peter Hebblethwaite

Een nieuwe encycliek

De tweede sociale encycliek van Johannes-Paulus II verrast – althans in het licht van eerdere Romeinse ‘instructies’ – door de onomwonden manier waarop zij zowel de thematiek als de argumentatie van bevrijdingstheologen op- en zelfs overneemt. In het nawoord wijst J. Van Gerwen op een paar nodige aanvullingen of ándere invullingen van de analyses en oplossingen die in deze encycliek worden voorgesteld.

verschenen: Mei 1988, blz. 711

jaargang: 55/08