Frans Claes

Een nieuwe hedendaagse Van Dale

Onlangs verscheen de tweede druk van Van Dale. Groot woordenboek hedendaags Nederlands. Er zijn ruim 6.000 nieuwe ingangen in deze druk waarbij veel aandacht uitging naar streektaal en informeel taalgebruik. Opvallend is dat AZN (Algemeen Zuidnederlands) vervangen werd door in Belg. Dat ging ook gepaard met een ruimere keuze van de in België gebruikte woordvoorraad. Van Dale : nieuwe, hedendaagse (1991)

verschenen: Juli 1991, blz. 903

jaargang: 58/10