Een nieuwe katholieke strategie inzake abortus

Tegelijk met het dossier uit ‘Etudes’ over abortus, dat wij in april publiceerden, ontvingen wij een stuk dat door de redactie van onze Engelse collega’s van ‘The Month’ was uitgewerkt. Aan het eind van ons inleidend artikel schreven wij in april: ‘De publicatie van dit rapport ontslaat in ieder geval niemand van on van de plicht om zelf verder over dit levensgroot persoonlijk en maatschappelijk probleem na te denken’. Het Engelse stuk voert overwegingen en gegevens aan, o.a. van psychologische en sociale aard en legt sterk de nadruk op deplicht om concreet en efficiënt hulp te bieden. Zo kan het ons denken aanvullen. Overigens blijven wij erbij, dat Uw reacties van harte welkom zijn.

verschenen: Juni 1973, blz. 888

jaargang: 40/09