Erik Faucompret

Een nieuwe machtswissel in India

In april en mei van vorig jaar werden de verkiezingen in India verrassend gewonnen door de oppositie, de Congrespartij. De ongelijke spreiding van de welvaart onder de bevolking en de ontgoocheling van de hindoe-nationalisten over het beleid van de regering liggen aan de basis van deze overwinning. Het is de vraag of de Congrespartij zal kunnen beantwoorden aan de verwachtingen die ze met haar harde campagne tegen de regering heeft gecreëerd.

verschenen: Januari 2005, blz. 23

jaargang: 72/01