Lidwien van den Hout-Huijben

Een nieuwe opbloei van de Spaanse roman

Cultura para la democracia

De eerste jaren na Franco’s dood scheen, met de overbodig geworden verzetsliteratuur, de Spaanse literatuur tout court geen tweede adem te kunnen krijgen. Ondertussen kwamen wel enorm veel officiële en privé-initiatieven van de grond (nationale en regionale subsidiëringen en instellingen, congressen, zomercursussen, honderden literaire prijzen) die met alle, soms betwistbare en vaak zeer aanzienlijke financiële middelen de literaire produktie moeten bevorderen. Wat ook de licht- en schaduwzijden van deze cultuurpolitiek mogen zijn, in de romankunst is er de laatste twwe jaar een duidelijke wederopleving en vernieuwing te merken, waarin al vertrouwde, oudere maar ook nieuwe en jonge auteurs hun aandeel hebben.

verschenen: Februari 1985, blz. 445

jaargang: 52/05