S.G.M. Trooster

Een nieuwe ‘politieke theologie’

De recente stroming in de theologie die met deze titel wordt aangeduid, is vaak tot uitgangspunt genomen voor strikt politieke subversieve acties en discriminatieve ressentimenten. In dit artikel wordt de werkelijke inhoud van de ideeën van J.-B. Metz aangegeven.

verschenen: Januari 1971, blz. 339

jaargang: 38/04