Maarten Van Alstein

Een oefening in herinneringsarcheologie

De herdenking en memorialisering van de Slag van Verdun

In een tijd waarin herinnerings- en erfgoedcultuur alleen maar aan belang en populariteit lijken te winnen, trekken steeds grotere stromen bezoekers naar plaatsen waar gewelddadige episodes uit de twintigste eeuw herdacht worden. Zo kunnen ook de slagvelden van de Eerste Wereldoorlog op een niet aflatende belangstelling rekenen. Herinneringsplaatsen worden echter gekenmerkt door een grote historische en politieke complexiteit. Om dit complexe karakter in kaart te brengen, zijn oefeningen in herinneringsarcheologie nodig. In deze tekst wordt een aanzet tot een dergelijke oefening gegeven voor het memorialiseringslandschap in Verdun.

verschenen: Mei 2011, blz. 413

jaargang: 78/05