Mark Rotsaert

Een oefening in multicultureel samenleven

De 34e algemene congregatie

Begin dit jaar waren 233 jezuïeten uit de hele wereld in Rome bijeen voor een Algemene Vergadering. De aanleiding daarvoor was het bij de tijd brengen van hun ‘constituties’, hun regelgeving. Maar van die gelegenheid werd uitgebreid gebruik gemaakt om de stand van zaken op te maken. Opvallend was de culturele verscheidenheid. Als afgevaardigde van de Vlaamse jezuïeten en lid van de voorbereidende commissie was Mark Rotsaert actief betrokken bij dit gebeuren.

verschenen: September 1995, blz. 721

jaargang: 62/08