Jose Cajot

Een omgangstaal voor alledag

Vlaanderens eigen weg

Het Vlaamse taaldeficit wordt op dit ogenblik hoofdzakelijk bepaald door onduidelijkheid over de norm van de Algemene Nederlandse doeltaal. De Nederlandse taalidentiteit is in Vlaanderen zo zwak dat de standaardisering van de dagelijkse omgangstaal een autonoom proces is dat in hoge mate onafhankelijk van Nederland verloopt.

verschenen: December 1998, blz. 999

jaargang: 65/11