Katrien Vloeberghs

Een onmogelijk criticus?

Jeugdliteraire kritiek en postmoderniteit

Gaat de literatuurkritiek blindelings op in een diffuus postmodernisme dat alle beoordelingscriteria relativeert, of negeert ze integendeel de postmoderne context, in beide gevallen graaft ze haar eigen graf. De jeugdliteratuur heeft behoefte aan critici die de confrontatie met de huidige denk- en leefwereld aangaan, en die hun verantwoordelijkheid niet schuwen.

verschenen: September 2000, blz. 730

jaargang: 67/08