Herman Simissen

Een paard als tragische held

George Orwell en Émile Zola

Er is al vaker gewezen op de invloed van de Franse schrijver Émile Zola op de Engelse schrijver George Orwell. Vergelijkingen tussen De Mijn van Zola en The Road to Wigan Pier van Orwell liggen dan voor de hand: beide boeken spelen voor een belangrijk deel in een milieu van mijnwerkers, en beide hebben een uitdrukkelijk politiek oogmerk. Maar wellicht is De Mijn ook een bron van inspiratie geweest voor het meest succesvolle boek van Orwell, Animal Farm.

verschenen: Juli 2012, blz. 620

jaargang: 79/07