Willy J. Stevens

Een pleidooi voor zachte waarden

in de internationale samenwerking

Mensenrechten en democratische beginselen spelen in de internationale samenwerking een rol als ‘zachte waarden’. Maar wordt het niet tijd dat men andere ‘zachte waarden’ als b.v. het beperken van de uitgaven voor bewapening en de strijd tegen corruptie opneemt in een ‘gedragscode voor goed publiek beleid’ en ze zoals de ‘harde waarden’, met positieve en negatieve maatregelen beveiligt?

verschenen: Juni 1993, blz. 534

jaargang: 60/06