Christophe Van Gerrewey

Een private openbaarheid

‘A Rebours’ van Joris-Karl Huysmans

De roman ‘A Rebours’ van Joris-Karl Huysmans uit 1884 wordt traditioneel gelezen als een waarschuwing voor een teruggetrokken, al te esthetisch en decadent leven. Mensen moeten contact hebben met anderen; het publieke leven is heel belangrijk. In dit essay wordt het anders voorgesteld: wat als A Rebours integendeel een pleidooi is voor een ander soort privaat leven – voor een privacy die veel openbaarder is, op een veel ouderwetser en deugdelijker manier?

verschenen: Maart 2012, blz. 237

jaargang: 79/03