Niall O’Brien

Een spiritualiteit van geweldloosheid

in een situatie van geweld

Is een spiritualiteit van geweldloosheid wel vol te houden in een situatie van geweld en van – vaak ook door christenen – verantwoord geacht tegengeweld? De lezer kan hier het persoonlijk getuigenis beluisteren van een Ierse priester-missionaris op de Filippijnen, die zijn optie voor geweldloos verzet een paar decinnia lang zocht trouw te blijven, in vrijheid zowel als in gevangenschap.

verschenen: Februari 1987, blz. 399

jaargang: 54/05