Redactie

Een Streven-colloquium

‘Wie zegt gij dat wij zijn?’ Dat was het thema van een Streven -colloquium, 31 maart jl. Vijf panelleden gaven op onze vraag hún antwoord en dat leidde tot een levendige discussie met lezers en medewerkers. In dit nummer vindt u hiervan een uitgebreide samenvatting. Een van de inleidingen plaatsen we als een artikel apart: daar werd in het gesprek het langst bij stilgestaan. Later – dat wordt waarschijnlijk in het eerste nummer van de komende jaargang – hoopt de redactie op alles wat hier gezegd en gevraagd is, terug te komen. Streven : colloquium, maart 1990

verschenen: Juni 1990, blz. 771

jaargang: 57/09