Kees Kok

Een theologisch kunstwerk

Over de ‘Poetische Dogmatik’ van Alex Stock

De Duitse theoloog Alex Stock (°1937) is na zijn pensionering begonnen aan een eigen ‘Summa Theologica’, getiteld Poetische Dogmatik. Losjes gebruikmakend van de indeling van de klassieke dogmatiek, ontvouwt hij daarin een wijds panorama van wat het christendom in de loop van haar bestaan in woord en beeld heeft voortgebracht. Dit essay wil, naar aanleiding van het onlangs verschenen achtste deel Hemel en aarde, een indruk geven van de veelkleurigheid en diversiteit van Stocks beschouwingen.

verschenen: September 2011, blz. 713

jaargang: 78/08