F. Bertiau

Een uitweg uit de kalender-misère?

Bestaat er enig gegrond vooruitzicht op een rationeler indeling van ons ingewikkelde kalenderjaar? Waar in het verleden voornamelijk religieuze overwegingen tot noodzakelijke hervormingen en ongelukkige vervormingen hebben geleid, stoot men ook thans op religieus geïnspireerde bezwaren om, op een weliswaar aangepaste wijze, tot de al veel rationeler jaarindeling van Julius Caesar te kunnen terugkeren. In een naschrift worden deze religieuze bezwaren toegelicht.

verschenen: April 1978, blz. 619

jaargang: 45/07