L. Geerts

Een Vlaamse literaire kroniek (II)

Het gras in de duinen

Het hier voortgezette overzicht van de Vlaamse literatuur sinds 1975 omvat nogmaals een waaier van genres: buitenissige reis- en vakantieverslagen, geromanceerde memoires met een wisselende autobiografische inslag, aanzetten van een ‘arbeidersliteratuur’ niet alleen over maar ván (schrijvende) arbeiders, maatschappij-kritisch bedoelde lotgevallen in en van de sociale bovenlaag, de blijkbaar onvermijdelijke literaire roddelrubriek, overwegend grimmig humoristische levensverhalen, en enkele literaire debuten die niet altijd zo nieuw hoeven te zijn als de auteurs of de smaakmakers het doen voorkomen.

verschenen: Februari 1988, blz. 440

jaargang: 55/05