Jef Van Gerwen

Een vorstenspiegel voor bedrijfleiders?

Een recent opinie-onderzoek, waarbij een aantal Westduitse bedrijfsleiders van overwegend christelijken huize betrokken werden, leverde ontnuchterende resultaten op in verband met de – althans in die kringen – verwachte en vooral niet verwachte bijdrage van de ethiek, de religie en de kerk tot enige ‘moralisering’ van de economie. De auteur meent dat de onderzoekers op een dood spoor geraakten om dat zij zich te veel baseerden op de institutionele verstrengeling tussen kerk en staat in het Duitse openbare leven en tegelijk te weinig oog hadden voor de feitelijke secularisatie die zich intussen in het economisch leven en de hele samenleving voltrokken heeft.

verschenen: December 1987, blz. 214

jaargang: 55/03