Leo van Bergen

Een wind van Satan

Techniek, Gifgas en de Grote Oorlog

De snelle vooruitgang van wetenschap en techniek in de negentiende eeuw heeft ervoor gezorgd dat ook de oorlogvoering is veranderd. Dat hebben de soldaten in de Eerste Wereldoorlog ondervonden. Zij vreesden vooral het gifgas, waarvan steeds doeltreffender soorten werden uitgeprobeerd. Gifgas – voor de verdedigers ervan een ‘menselijk wapen’ – werd het symbool van de dehumanisatie van de oorlog.

verschenen: Juni 2001, blz. 509

jaargang: 68/06