D.F. Scheltens

Een woord van en over Hugo de Groot

In een door religieuze en politieke tegenstellingen verscheurde tijd verscheen Hugo de Groot als de grondlegger van een geseculariseerde rechtsopvatting, die gelijkelijk voor christenen en heidenen zou gelden. De auteur gaat in op de wenselijkheid en de fundering van een natuurrecht zonder verbinding met een expliciet Godsgeloof.

verschenen: Oktober 1983, blz. 15

jaargang: 51/01