Hugo Roeffaers

Eerherstel aan de lezer

Uit zorg voor de onaantastbare objectiviteit heeft de literatuurwetenschap al te lang de wezenlijke dimense van de lezer verwaarloosd of botweg genegeerd. Uit de daardoor veroorzaakte impasse hebben hedendaagse auteurs als W. Iser en G. Mounin al enige uitwegen gezocht. Met H.R. Jauss schijnt de doorbraak gelukt te zijn naar een zo nodige wetenschap van het lezen zelf.

verschenen: Juni 1979, blz. 828

jaargang: 46/09