Herman Simissen

Eerherstel voor een weduwe

Een biografische schets van Sonia Orwell

* Hilary Spurling * * The girl from the fiction department. A portrait of Sonia Orwell *

verschenen: Februari 2003, blz. 168

jaargang: 70/02