Hans Achterhuis

Eeuw van Sartre, eeuw van geweld

Bij de herdenking van zijn honderdste geboortejaar is veelvuldig opgemerkt dat we het politiek-filosofische werk en de politieke stellingname van Sartre beter kunnen vergeten. Hiertegenin wordt betoogd dat we, juist om de gewelddadige twintigste eeuw te begrijpen, deze teksten van Sartre moeten blijven bestuderen. Met name zijn denken over geweld, dat vergeleken wordt met de posities van Aron en Camus, kan achteraf ook in het heden gelezen worden als een waarschuwing tegen een te gemakkelijke toevlucht tot gewelddadige oplossingen voor politieke en maatschappelijke problemen.

verschenen: Oktober 2005, blz. 771

jaargang: 72/09